valutasek
Valutakurser
22:47

ECB-möteskalender: Viktiga datum att hålla koll på

Europeiska centralbanken (ECB) spelar en viktig roll i att upprätthålla den ekonomiska stabiliteten inom euroområdet och övervakar penningpolitiken för de 19 EU-länder som har antagit euron som sin valuta. ECB:s möten är en viktig händelse för investerare och marknadsaktörer, eftersom de kan påverka räntor, valutakurser och andra ekonomiska faktorer. I denna artikel kommer vi att presentera ECB:s mötesschema för det kommande året, inklusive både penningpolitiska och icke-penningpolitiska möten, så att du kan hålla dig uppdaterad om dessa viktiga händelser.

Europeiska centralbankens mötesschema: Vad du behöver veta

Europeiska centralbankens mötesschema:

Datum ECB möte
04/05/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
04/05/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt
24/05/2023 ECB:s styrelseråd: icke-penningpolitiskt möte i Frankfurt
15/06/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
15/06/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt
22/06/2023 ECB:s generella rådsmöte i Frankfurt
05/07/2023 ECB:s styrelseråd: icke-penningpolitiskt möte i Frankfurt
27/07/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
27/07/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt
14/09/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
14/09/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt
27/09/2023 ECB:s styrelseråd: icke-penningpolitiskt möte i Frankfurt
28/09/2023 ECB:s generella rådsmöte i Frankfurt
26/10/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Aten, Grekland
26/10/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Aten, Grekland
15/11/2023 ECB:s styrelseråd: icke-penningpolitiskt möte i Frankfurt
29/11/2023 ECB:s styrelseråd: icke-penningpolitiskt möte i Frankfurt
30/11/2023 ECB:s generella rådsmöte i Frankfurt
14/12/2023 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
14/12/2023 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt
01/02/2024 ECB:s styrelseråd: penningpolitiskt möte i Frankfurt
01/02/2024 Presskonferens efter ECB:s styrelseråds penningpolitiska möte i Frankfurt


ECB-mötenas inverkan på handlare

Europeiska centralbankens (ECB) möten har stor inverkan på valuta- och finansmarknaderna och därmed på handlare världen över. Under dessa möten diskuteras och beslutas räntor, penningpolitik och ekonomiska prognoser för euroområdet. Handlare följer noga dessa möten, eftersom besluten kan leda till betydande marknadsvolatilitet och påverka investeringsstrategier.

När ECB antingen höjer, sänker eller behåller räntan oförändrad, påverkas värdet på euron gentemot andra valutor. En höjning av räntan kan stärka euron, medan en sänkning kan försvaga den. Dessa förändringar skapar möjligheter för valutahandlare att dra nytta av prisförändringar på kort sikt. Dessutom påverkas aktie- och obligationsmarknaderna, eftersom ändringar i penningpolitiken kan leda till kapitalförflyttningar mellan olika tillgångsklasser. Handlare måste därför vara uppmärksamma på ECB:s beslut och anpassa sina strategier i enlighet med dessa för att maximera avkastningen och minimera riskerna.

Valutaomvandlare
till:
Styrränta: Riksbankens Verktyg för Inflationskontroll
16 februari 2024, 12:59
Inflationen just nu / Riksbanken
16 februari 2024, 12:41
ECB:s EUR/SEK-kursöversik
13 februari 2024, 21:07
integritetspolicy
16 januari 2024, 15:52
SEB Valutaomvandlare
4 juni 2023, 12:26
Gram Guld: Pris, Faktorer och Marknadsutveckling
29 april 2023, 00:24
Irland Valuta
26 april 2023, 16:05
ECB-möteskalender: Viktiga datum att hålla koll på
26 april 2023, 16:02
Nordea Bolåneränta
26 april 2023, 15:58
Danmark Valuta
26 april 2023, 15:55
Nordea Swift Kod
26 april 2023, 15:53
Handelsbanken Swift Kod (BIC)
26 april 2023, 15:52
Swedbank Valuta