valutasek
Valutakurser
23:16

Irland valuta

En översikt över landets valuta och dess relation till Sverige

Irlands officiella valuta: Euro

Irlands valuta är euro (EUR), som är den gemensamma valutan för de 19 medlemsländerna i euroområdet, inklusive Irland. Euro infördes i Irland den 1 januari 1999 som en elektronisk valuta och började cirkulera som sedlar och mynt den 1 januari 2002.
irland valuta före euro

Irländsk valuta före Euro

Före införandet av euron var den irländska valutan Irländsk pund (IEP), även känd som Punt Éireannach på iriska. Irländsk pund introducerades 1928 och ersattes av euron den 1 januari 1999, då Irland blev en av de första medlemsstaterna att anta den gemensamma europeiska valutan.

Historik: Den irländska punten

Innan övergången till euro använde Irland den irländska punten (IEP) som sin officiella valuta. Den irländska punten ersatte det irländska pundet 1979 när landet anslöt sig till Europeiska monetära systemet. Den irländska punten användes fram till eurons införande 1999.

Andra valutor i Irland

Förutom euron är det ovanligt att andra valutor används för transaktioner i Irland. Som medlem i euroområdet är euron den dominerande valutan, och det är inte vanligt att valutor som SEK eller USD accepteras för betalningar.

Relationen mellan Irland och Sverige

Irland och Sverige har en god relation och är båda medlemmar i Europeiska unionen. De två länderna delar liknande värderingar och samarbetar inom en rad områden, inklusive handel, politik och kultur. Både Irland och Sverige är engagerade i att främja fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Användning av SEK i Irland

Det är inte vanligt att svenska kronor (SEK) accepteras för betalningar i Irland. Eftersom euron är den officiella valutan i landet föredrar de flesta affärer och tjänster att ta emot betalningar i euro. Om du reser till Irland från Sverige rekommenderas det att du växlar dina svenska kronor till euro innan du anländer. Sammantaget är Irlands officiella valuta euro, och den irländska punten användes innan eurons införande. Det är ovanligt att andra valutor, inklusive svenska kronor, accepteras för betalningar i Irland. Relationen mellan Irland och Sverige är stark, men det är rekommenderat att växla till euro när man reser mellan länderna.

irland valuta
Valutaomräknare
Pund /SEK
Euro /SEK

Valutaomvandlare
till:


Styrränta: Riksbankens Verktyg för Inflationskontroll
16 februari 2024, 12:59
Inflationen just nu / Riksbanken
16 februari 2024, 12:41
ECB:s EUR/SEK-kursöversik
13 februari 2024, 21:07
integritetspolicy
16 januari 2024, 15:52
SEB Valutaomvandlare
4 juni 2023, 12:26
Gram Guld: Pris, Faktorer och Marknadsutveckling
29 april 2023, 00:24
Irland Valuta
26 april 2023, 16:05
ECB-möteskalender: Viktiga datum att hålla koll på
26 april 2023, 16:02
Nordea Bolåneränta
26 april 2023, 15:58
Danmark Valuta
26 april 2023, 15:55
Nordea Swift Kod
26 april 2023, 15:53
Handelsbanken Swift Kod (BIC)
26 april 2023, 15:52
Swedbank Valuta