valutasek
Valutakurser
19:37

SEB SWIFT-koder (BIC) för internationella överföringar

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) är en av Sveriges ledande banker och erbjuder en rad finansiella tjänster till både privatpersoner och företag. När det gäller internationella penningöverföringar är det viktigt att känna till bankens SWIFT-koder. I den här artikeln kommer vi att förklara vad SWIFT-koder är, varför de är viktiga och hur du hittar SEB:s SWIFT-koder för smidiga internationella transaktioner.

Säkerställ att BIC (Bank Identifier Code) är samma sak som SWIFT-kod. Båda termerna används för att identifiera en specifik bank vid internationella transaktioner och garanterar att pengar överförs till rätt institution.


SEB:s Bic-kod är ESSESESS.
Postadress: 106 40 Stockholm.


Vad är en SWIFT-kod?

En SWIFT-kod (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) är en unik alfanumerisk kod som används för att identifiera banker och finansiella institutioner globalt. Koden består av 8 eller 11 tecken och hjälper till att säkerställa att pengar som överförs mellan olika banker når rätt mottagare.

Varför är SWIFT-koder viktiga?

SWIFT-koder är viktiga eftersom de fungerar som en internationell bankidentifieringskod. När du överför pengar mellan banker i olika länder används dessa koder för att dirigera överföringen till rätt bank och mottagarkonto. Utan en korrekt SWIFT-kod riskerar pengarna att inte nå fram eller att överföringen tar längre tid än nödvändigt.

SEB:s SWIFT-koder

SEB:s huvudkontors SWIFT-kod är ESSESESS. De första fyra tecknen (ESSE) representerar bankens kod, de nästföljande två tecknen (SE) representerar landkoden för Sverige och de sista två tecknen (SS) representerar platskoden för Stockholm, där SEB:s huvudkontor är beläget.

SEB SWIFT-koder för olika länder:

SEB SWIFT-kod i Sverige:

ESSESESS (8 tecken) eller ESSESESSXXX (11 tecken)
(Sverige, Sweden)

SEB SWIFT-kod i Estland:

EEUHEE2X (8 tecken) eller EEUHEE2XXXX (11 tecken)
(Estland, Estonia, Eesti)

SEB SWIFT-kod i Lettland:

UNLALV2X (8 tecken) eller UNLALV2XXXX (11 tecken)
(Lettland, Latvia, Latvija)

SEB SWIFT-kod i Litauen:

CBVILT2X (8 tecken) eller CBVILT2XXXX (11 tecken)
(Litauen, Lithuania, Lietuva)

SEB SWIFT-kod i Danmark:

ESSEDK22 (8 tecken) eller ESSEDK22XXX (11 tecken)
(Danmark, Denmark, Danmark)

SEB SWIFT-kod i Finland:

ESSEFIHX (8 tecken) eller ESSEFIHXXXX (11 tecken)
(Finland, Finland, Suomi)

SEB SWIFT-kod i Tyskland:

ESSEDEFF (8 tecken) eller ESSEDEFFXXX (11 tecken)
(Tyskland, Germany, Deutschland)

Hur hittar jag SEB:s SWIFT-koder?

Om du behöver hitta en specifik SWIFT-kod för en viss SEB-filial kan du göra det på flera sätt:

1. Kontakta banken direkt:

Du kan ringa eller besöka din lokala SEB-filial för att få information om deras SWIFT-kod.

2. Kolla på bankens hemsida:

Många banker listar sina SWIFT-koder på sina officiella hemsidor.

3. Använd en online SWIFT-kodsökare:

Det finns flera webbplatser som erbjuder söktjänster för att hitta SWIFT-koder för olika banker och filialer.

Att förstå och använda SEB:s SWIFT-koder är avgörande för att säkerställa att internationella penningöverföringar genomförs korrekt och effektivt. Genom att veta din banks SWIFT-kod och hur du hittar den kan du minimera riskerna för förseningar och felaktiga överföringar när du skickar eller tar emot internationella betalningar.

Valutaomvandlare
till:
Styrränta: Riksbankens Verktyg för Inflationskontroll
16 februari 2024, 12:59
Inflationen just nu / Riksbanken
16 februari 2024, 12:41
ECB:s EUR/SEK-kursöversik
13 februari 2024, 21:07
integritetspolicy
16 januari 2024, 15:52
SEB Valutaomvandlare
4 juni 2023, 12:26
Gram Guld: Pris, Faktorer och Marknadsutveckling
29 april 2023, 00:24
Irland Valuta
26 april 2023, 16:05
ECB-möteskalender: Viktiga datum att hålla koll på
26 april 2023, 16:02
Nordea Bolåneränta
26 april 2023, 15:58
Danmark Valuta
26 april 2023, 15:55
Nordea Swift Kod
26 april 2023, 15:53
Handelsbanken Swift Kod (BIC)
26 april 2023, 15:52
Swedbank Valuta